Logo deventerpost.nl


,,Ik heb mijn wortels in het welzijnswerk, maar voor de kinderopvang moest ik echt een ondernemer zijn. In die combinatie zat voor mij de uitdaging", aldus de vertrekkende Gerard Faas. (foto Evert v/d Worp)
,,Ik heb mijn wortels in het welzijnswerk, maar voor de kinderopvang moest ik echt een ondernemer zijn. In die combinatie zat voor mij de uitdaging", aldus de vertrekkende Gerard Faas. (foto Evert v/d Worp) (Foto: Evert v/d Worp)

Gerard Faas vertrekt bij Raster: ,,Dit werk kan alleen vanuit je hart"

  Zakelijk

DEVENTER - Gerard Faas vertrekt bij Raster. Na 28 jaar laat hij een gezonde organisatie achter. Het is juist de combinatie van de twee pijlers Welzijn en Kinderopvang dat hij al die tijd gebleven is. "Ik heb mijn wortels in het welzijnswerk, maar voor de kinderopvang moest ik echt een ondernemer zijn. In die combinatie zat voor mij de uitdaging."

Met plezier ook kijkt hij terug op dat allereerste begin. Dat is in 1989. Gerard Faas wordt directeur van een nieuwe organisatie, Raster. Hij brengt diverse kleine welzijnsorganisaties, het wijk- en opbouwwerk en de kinderopvang in Deventer bij elkaar. "Door samen te gaan ontstond er een organisatie die van betekenis kon zijn. Het was efficiënter met één financieel systeem en gezamenlijke ondersteunende afdelingen. De werkvelden lagen dichtbij elkaar. Als ik er nu voor zou staan zou ik het zo weer doen, want ook inhoudelijk ontstaat er synergie. En die is er zoveel jaar later nog."

Veranderingen tijdens de rit
In de samenleving is er veel veranderd sindsdien. "Er zijn natuurlijk genoeg momenten geweest dat er maatschappelijke veranderingen waren of dat er nieuwe wettelijk eisen werden gesteld." Er zijn periodes van investeren waar Raster meebeweegt én tijden van bezuinigingen. "Ik heb heel wat veranderingen in onze werkvelden meegemaakt." 
Bijvoorbeeld, in 2005 veranderde de Wet op de Kinderopvang. "We moesten de particuliere markt op. In een keer heb je in plaats van 60 tot 100 zakelijk afnemers, zo'n 2.000 individuele klanten. Dat vraagt om een stevige verandering en opnieuw inspelen op klantvragen. Wij besloten toen om de kinderopvang te behouden. Bij veel vergelijkbare organisaties gebeurde dat niet."

Mensen met passie
Gerard is blij met de combinatie van werkvelden en taken. "Ik voel me heel erg verbonden met het werk. Ik had de kans om vanaf de start zelf te bouwen. Dat kun je natuurlijk niet in je eentje. Ik heb goede mensen om me heen gehad en nog! Ze zijn betrokken en hebben passie voor hun werk. Mijn taak is om die mensen aan te trekken, de drive erin te houden en de juiste randvoorwaarden te scheppen. Dan gaat het vliegwiel vanzelf draaien." 

Een verbinder 
Een terugblik vraagt om reflectie, waar ben je trots op? "Ik heb me altijd sterk gemaakt voor duurzame relaties met de gemeente, woningcorporaties en maatschappelijke organisaties. In ons werk is het belangrijk niet alleen naar binnen te kijken. Raster heeft een goed en breed netwerk in de stad opgebouwd. Het vraagt tijd maar ik heb er plezier in gehad. Ik zie de gemeente vooral als partner. Voor mij ligt de basis altijd in het een op een contact. Ook de relatie van Raster met het bedrijfsleven is van belang."

En verder? "De ontwikkeling van de Wijkaanpak is begin jaren '90 ontstaan vanuit de boezem van Raster. Dat had een enorme uitstraling. Ook het opbouwwerk is intact gebleven. Vanuit Welzijn hebben we ons de laatste jaren evenzeer kunnen inzetten voor de kinderopvang o.a. via activiteiten in Brede School en Kindcentra."

"Ik ben tevreden over het feit dat we de storm van de bezuinigen de laatste jaren zowel binnen de Kinderopvang als binnen Welzijn goed hebben doorstaan, op een beheerste manier. Hoe professioneel wij het ook aan moesten pakken… Het reorganiseren, dat doet me zeker wat."

En wat ga je nu doen?  
Gerard en zijn vrouw hebben een passie voor zeilen. Dus… "het weer zal het gaan bepalen! We hebben nu meer tijd voor een tocht bijvoorbeeld naar Engeland of Frankrijk. De balans tussen werk- privé is voor mij nooit een probleem geweest. Als je te strikt bent, wordt het stressvoller. Terugkijkend heb ik alles kunnen doen wat ik zou willen doen. Ik voel me er goed bij!" Wat ga je missen? "De mensen om me heen. Dit werk kun je alleen maar vanuit je hart doen!"

3 reacties
Meer berichten