Samenwerkingsverband Schilderwerken Lenferink, PHB Deventer en Willemsen Installatie

  Zakelijk

Deventer - Schilderwerken Lenferink, PHB Deventer en Willemsen Installatie zetten hun al jaren succesvolle samenwerking voort als ONDERPAND vof. In samenwerking met ketenpartners the Citadel Company, SERCO dakspecialisten en Te Wierik, Uitblinkers in specialistische reiniging ontzorgt ONDERPAND corporaties, gemeenten en vastgoedpartijen in de verduurzaming en het onderhoud van huurwoningen en ander vastgoed middels betaalbare (energetische) renovaties op basis van Total Cost of Ownership. Belangrijk uitgangspunt is het tijdens en na de renovatie minimaliseren van overlast en maximaliseren van tevredenheid met een meerwaarde voor corporatie én bewoner.

Het aanbod van ONDERPAND bestaat uit energetische renovaties, zelfs tot nul op de meter, keuken-, badkamer- en toiletrenovaties, waarbij meerjarenonderhoud en een gedegen investeringsanalyse niet ontbreken. Ook verzorgt ONDERPAND de bewonerscommunicatie, waarbij honderd procent bewonersparticipatie het streven is. Voor optimale communicatie maakt een eigen, meertalige woonconsulent deel uit van het project. Altijd wordt vooraf en bij voorkeur in een klankbordgroep geïnventariseerd wat er onder de bewoners leeft om vervolgens vanuit een op maat gesneden bewonerscommunicatieplan verder te werken. In alles staan de bewoners centraal.

Duurzaamheid
In aanvulling op dit aanbod is ONDERPAND mede via de eigen 24 uurs servicedienst bereikbaar voor het dagelijks onderhoud. Indien van toepassing verzorgt de eigen EPA adviseur zelfs het STEP subsidietraject. Ook maatschappelijk verantwoord ondernemen zit ONDERPAND in het bloed, evenals duurzaamheid in de meest brede zin van het woord. Zo is ONDERPAND een erkend leerbedrijf waar goede krachten worden klaargestoomd voor de toekomst en heeft het de beschikking over een Duurzaamheid Inspiratie Centrum waar duurzame oplossingen voor onder andere energie, verwarming, koeling, ventilatie en sanitair echt tot leven komen.

Veranderingen
Aanleiding om de samenwerking onder de noemer ONDERPAND vof voort te zetten, zijn de huidige veranderingen in de bouwsector. Een sector, waarin steeds meer wordt afgestapt van de traditionele benadering. Industrialisatie en technologische ontwikkelingen zorgen namelijk voor een andere manier van bouwen, waarbij CO2 neutraal en circulair bouwen de komende jaren belangrijke thema's zijn. Vanuit de kernwaarden samen, sociaal, duurzaam en transparant draagt ONDERPAND bij aan een soepel verloop van de overgang naar het nieuwe, duurzame bouwen, ofwel het slim en efficiënt duurzaam opwaarderen van vastgoed. Kijk voor meer informatie op www.onderpand.nl of stuur een mail naar info@onderpand.nl.

Meer berichten